พื้นที่ส่วนกลาง

 

พื้นที่ส่วนกลาง

 

 

ดาดฟ้า

 

หน้าลิฟท์

 

หน้าลิฟต์

 

 

 

 

ทางเดิน1

ทางเดิน