66 หมู่ที่ 8 ถนนร่วมจิตรพัฒนา ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
TEL.075-290666,075-290667
มือถือ:0864757422
www.sixtysixplace.com